زمان ثبت‌نام تا ۹ مهرماه مصادف با عاشورای حسینی تمدید شد.