جهت تکمیل ثبت نام مدارک زیر را با سامانه ارسال مدارک،ارسال کنید

 

۱- واریز قسط دوم به مبلغ ۵۰۰ هزارتومان(با توجه به افزایش هزینه ها،علی الحساب، هزینه کل سفر برابر ۸۵۰هزار تومان شده است.)

 

۲- تحویل سند تعهد محضری از اینجا دریافت کنید (اسکن سند یا عکس آن ، روز حرکت اصل سند تحویل گرفته میشود)

 

۳- اسکن صفحه اول گذرنامه (افرادی که در مرحله اول ارسال نکرده اند)

 

*عکس فیش واریزی/اسکرین شات از همراه بانک/اینترنت بانک  + عکس گذرنامه + عکس/اسکن سند تعهد محضری در یک فایل زیپ ارسال شود

*مدارک تا ۴ آبان ماه ارسال شود