پس از تکمیل فرم ثبت نام جهت ارسال به سامانه ارسال مدارک مراجعه فرمایید.

لطفا توجه نمایید پس از تکمیل فرم، فایل را در قالب فشرده و با پسوند زیپ  ( zip.) نمایید.

جهت دریافت فرم ثبت نام کلیک نمایید.

جهت دریافت نرم افزار فشرده سازی از کلیک نمایید.

پس از تکمیل فرم و فرایند فشرده سازی به سامانه ارسال مدارک مراجعه فرمایید.